FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ताँजाकोट गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:12 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-127-143.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:09 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-121-125.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:07 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-105-119.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:06 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-87-104.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:03 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-29-85.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:00 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-21-27.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धीे ऐन २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 15:58 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-13-19.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन र कार्यान्वयन ऐन २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 15:56 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-1-12.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 15:36 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-433-454.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 15:34 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-403-432.pdf

Pages