FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ताँजाकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण निर्देशिका २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 17:18 PDF icon Tajkot Nirdeshika Ra Niyamawali-175-261.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी नियमावली, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:45 PDF icon Tajkot Nirdeshika Ra Niyamawali Rajpatra-145-173.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:41 PDF icon Tajkot Nirdeshika Ra Niyamawali Rajpatra-7-143.pdf
बालविवाह मुक्त गाउँपालिका अभियान संचालन निर्देशिका २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:37 PDF icon Tajkot Nirdeshika Ra Niyamawali Rajpatra-1-6.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:28 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-235-243.pdf
भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण र विकास ऐन २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:27 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-229-234.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण प्रवद्र्धन र कार्यान्वयन ऐन २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:24 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-207-228.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिकाजल स्रोत उपयोग ऐन २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:19 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-197-206.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:17 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-167-195.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 16:14 PDF icon Tajkot Ani Rajpatra Book-145-165.pdf

Pages