FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 14:44 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-177-181.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 14:41 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-159-176.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका आधारभूत तह (कक्षा–८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 14:38 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-145-158.pdf
शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 14:36 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-129-144.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका बालकोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 14:34 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-119-128.pdf
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 14:31 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-111-118.pdf
मेलमिलापकर्ताको सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 14:19 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-107-110.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका आपतकालिन बाल उद्धार कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 14:16 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-95-106.pdf
बालअधिकार समिति गठन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 14:13 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-87-93.pdf
ताँजाकोट गाउँपालिका व्यवसायकर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/03/2023 - 14:10 PDF icon Taj Gaupalika Rajpatra Karyabidhi Book-59-85.pdf

Pages